tepelné izolaceKlempířstvíHydroizolace

AROOW Hydroizolace

Naší hlavní činností jsou hydroizolace staveb prakticky od sklepa až po střechu .

Co je vlastně „hydroizolace“ ?
Za hydroizolace považujeme takové opatření, které zabraňuje vnikání vody ve všech skupenstvích do stavebních konstrukcí a vnitřních prostorů objektů, a nebo ve specifických stavbách, z objektu do vnějšího prostředí (jímky, nádrže, skládky, silážní jámy, jezírka).
Na celkovou kvalitu izolovaného objektu má velký vliv právě vhodně vybraná hydroizolace a kvalita provedení izolačních prací.
První hydroizolační fólie z PVC byly vyrobeny již v roce 1956.
Mezi nejčastěji aplikované systémy patří výrobky tuzemské společnosti FATRA a.s. (hydroizolační fólie vyrábí již 25let), Fatra Napajedla (systémy FATRAFOL), výrobky Německého koncernu ALKOR (systémy ALKORPLAN) a výrobky Švýcarského koncernu SIKA (systémy SIKAPLAN). Dále zpracováváme též fólie PROTAN, RHENOFOL, DACHPLAN, CEFIL, BORSA, THERMOFOL, WOLFIN,  apod.
Hydroizolace můžeme rozdělit podle toho, kde se ve stavbě nacházejí. Hydroizolace jsou důležité především pro stavby - jsou totiž vystaveny působením vody v různých podobách, ať již se jedná o povrchovou nebo podpovrchovou vodu. Účelem dobře vybrané hydroizolace a hydroizolačních fólií je zamezit škodlivým účinkům této vody na jednotlivé části stavby nebo zamezit jejímu prosakování.
Vhodně zvolená hydroizolace a její správná realizace jsou důležité faktory ovlivňující  především životnost celé stavby. Je dobré si nechat s hydroizolací poradit od profesionálů v oboru s dlouholetou zkušeností..

Hydroizolace dělíme podle umístění ve stavbě. Nejdůležitější hydroizolace jsou nepochybně hydroizolace základů a střech, což je nejdůležitější součást každé stavby.

Zde jsou základní vlastnosti nejpoužívanějších hydroizolačních fólií FATRAFOL, ALKORPLAN, SIKAPLAN).

sipka FATRAFOL

Je ucelený izolační systém českého výrobce firmy Fatra a.s vzhledem k výborné chemické odolnosti vůči převážné většině anorganických kyselin, zásad a jejich solí určena především k izolacím pozemních a podzemních částí staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě a dále jako izolační vrstva izolačních systémů proti pronikání kapalin a výluhů do spodních vod. S ohledem na velmi nízkou propustnost fólie pro radon a možnost zhotovení dokonale plynotěsných spojů i detailů vytváří izolační povlak a zároveň protiradonovou bariéru.
Izolační fólie FATRAFOL jsou vhodné pro

  • hydroizolace základů staveb (FATRAFOL-H)
  • izolace střech (FATRAFOL-S)
  • izolace bazénů (FATRAFOL-B)
  • izolaci jezírek (AQUAPLAST)

Fólie FATRAFOL tvoří spolu s doplňkovými a pomocnými prvky ucelené a prověřené hydroizolační systémy, které jsou jedny z nejpoužívanějších na trhu.


sipka ALKORPLAN

Hydroizolační fólie ALKORPLAN jsou vyrobeny z měkčeného PVC ( mPVC ). Používá se několik typů podle způsobu aplikace. Liší se nosnou vložkou.  Fólie ALKORPLAN se vyznačují vynikající svařitelností. Zvláště významný je fakt, že tato svařitelnost je výborná i po dlouhé době, což se pozitivně uplatní například při doplňování nového prostupu na střeše apod.  jsou známé také odolností proti agresivním vlivům počasí - kyselé deště, různé zplodiny, exhalace,mráz nebo teplo. Díky 40 letým zkušenostem firmy ALKOR DRAKA s výrobou fólií z měkčeného PVC je u fólií ALKORPLAN dosahováno vynikající dlouhodobé rozměrové stability. To dokazuje především velké množství úspěšných realizací z tohoto materiálu po celém světě.
Fólie ALKORPLAN se vyrábí v několika typech. Použití konkrétního typu vyplývá z jeho přesně dané vlastnosti (typ nosné vložky,tloušťka fólie apod.)

sipka SIKAPLAN

Hydroizolační fólie Sikaplan je vyrobena kalandrováním z měkčeného polyvinylchloridu ( PVC ) a zesílená polyesterovou výztužnou tkaninou.
Hydroizolační fólie Sikaplan a (stejně jako Sarnafil ) nacházejí uplatnění zejména v oblasti střešních fólií, ale i v oblasti izolací spodní stavby proti zemní vlhkosti, izolací vodohospodářských staveb, mostů, tunelů, záchytných olejových van, nádrží na chemikálie a mnohých dalších.
Střešní fólie řady Sikaplan splňují všechny podmínky pro správnou izolaci a jejich parametry jsou ověřeny dlouhodobým vývojem, výrobou a dlouhodobým sledováním chování instalovaných střešních plášťů. Výrobcem této hydroizolační fólie je firma SIKA.

Copyright by IZOLACE KADLEC 2010